e22

Resultaten

2023

Lustrumbundel 20 jaar Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Donderdag 30 november 2023: 13:00-17:30, Hogan Lovells, Amsterdam

Ter viering van 20 jaar NVLR hebben leden een bundel geschreven met 20 annotaties van de belangrijkste levensmiddelenrechtelijke arresten van Europese rechters, 20 van nationale rechters en 20 van de Reclame Code Commissie.

De lustrumbundel wordt op de studiemiddag van 30 november a.s. feestelijk aangeboden.

Alsdan worden inleidingen verzorgd door Hugo Paemen (voormalig Plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Europese Commissie voor externe handelsrelaties en voormalig EU-ambassadeur, hoofd van de Delegatie in Washington), Rob Widdershoven (Advocaat-Generaal bestuursrecht), Margreet Verhoef (Hoofd Klachtenbehandeling Stichting Reclame) en Mark Reijerman (Adviseur Regulatory Affairs FNLI). Bernd van der Meulen, voorzitter NVLR, is middagvoorzitter.

De studiemiddag vindt plaats bij Hogan Lovells in Amsterdam (www.hoganlovells.com) en begint om 13:00 uur (inloop). Om 17:30 uur wordt afgesloten met een borrel.

U kunt zich bij [email protected] voor de studiemiddag aanmelden.

Lustrumdag: “Samenspel in de levensmiddelensector: levensmiddelenbedrijven als goede rentmeesters, de NVWA als hoeder van het publieke belang”

Vrijdag 22 september 2023: 09:30-17:00, OBA, Amsterdam

Ter viering van haar 20 jarige bestaan organiseerde de NVLR op 22 september 2023 een lustrumdag in nauwe samenwerking met de NVWA. De lustrumdag had als thema "Samenspel in de levensmiddelensector: levensmiddelenbedrijven als goede rentmeesters, de NVWA als hoeder van het publieke belang".

Pseudolevensmiddelenrecht. Autoriteiten als regelgever.
Bernd van der Meulen, European Institute for Food Law

Levensmiddelen en mededinging
Winfred Knibbeler, Freshfields Bruckhaus Deringer

HAK duurzaamheid strategie
Timo Hoogeboom, oud CEO HAK

Studiemiddag: Recalls en Voedselveiligheid

Donderdag 2 maart 2023: 09.30-17.00, OBA, Amsterdam

Op 2 maart 2023 organiseerde de NVLR een ALV met uitsluitend een studiemiddag die in het teken stond van Recalls en Voedselveiligheid.

Compliance, Recalls & Incidentmanagement
Silvia Gawronski, Van Traa Advocaten

Recall: wat zegt de wetgever precies?
Bernd van der Meulen, European Institute for Food Law, tevens voorzitter NVLR

Navigating the challenges in Food Safety Recalls
Linda Jespers, Quality Assurance FrieslandCampina

Recalls in meat supply chains
Bert Urlings, Director Quality Control Vion Food Group

Jumbo recalls
Laurens Meijer, kwaliteitsmanager Jumbo Supermarkten

Charlotte ter Haar, VBZ Branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten

Tef Tevonderen, schade-expert bij Segdwick Nederland

Bestuursrechtelijke handhaving bij recalls voedselveiligheid
Oswald Jansen, adjunct-professor aan de American University Washington College of Law en strategisch juridisch adviseur

2019

Studiemiddag: Blockchain and Food Law

Dinsdag 22 januari 2019; 15.00 -19.00 uur, HVG Law LLP, Amsterdam

Op 22 januari 2019 organiseerde de NVLR een studiemiddag die in het teken stond van Blockchain en Food Law.

A brave new world
Johan Traa MSc,

Food for thought
Ron Oudshoorn, Ledger Leopard

Panel- Zaaldiscussie
Misha lutje Beerenbroek, HVG Law LLP

Studiemiddag: opkomende Voedselveiligheidsrisico's

Donderdag 26 september 2019: 15.00-19.00, OBA, Amsterdam

Op 26 september 2019 organiseerde de NVLR een studiemiddag over het onlangs verschenen rapport “Opkomende Voedselveiligheidsrisico’s” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het onderwerp zal vanuit diverse invalshoeken worden belicht door:

Toelichting op het rapport
Frits Bloemendaal, Onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Commentaar op het rapport
Marijke Everts, Director Corporate Affairs bij de VanDrieGroup

Een Food Safety Officer? Heel graag!
Kenneth Defares, Bestuurslid van de NVLR

2018

Studiemiddag: Levensmiddelen en duurzaamheid

Vrijdag 1 juni 2018; 09.15 -17.15 uur, Openbare Bibliotheek, Amsterdam

Op 1 juni 2018 organiseerde de NVLR een ALV met uitsluitend een studiemiddag die in het teken stond van Levensmiddelen en Duurzaamheid.

Duurzaamheid en Mededinging, een kwestie van schurende belangen?
Stijn van den Broek, directie mededinging Autoriteit Consument en Markt

Het belang van duurzaamheid voor onze gezondheid
Niels Bultman, sales director Nutricia

This is forward
Jeroen van Vliet, director home channel Coca Cola Enterprises

Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
Mai-Ly Pham, directie consument en mededinging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en
Judith Mentink, directie wetgeving en juridische zaken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Sustainability
Bert Urlings, director Quality Control Vion Food Group

De lastige verhouding tussen Mededingingsrecht & Duurzaamheid
Anna Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht Universiteit Utrecht

Het borgen van duurzaamheidscertificering: de lessen uit global food safety certification
Fons Schmid, Chairman of the Board of FSSC 22000

A big stick
Rein Wesseling, advocaat Stibbe en hoogleraar mededinging Universiteit van Amsterdam

Enkele afsluitende opmerkingen vanuit Europees perspectief
Berend Jan Drijber, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

2017

Studiemiddag: Actualiteiten Levensmiddelenrecht

Vrijdag 16 juni 2017;  13.00 -17.00 uur, Freshfields Bruckhaus Deringer, Amsterdam

Inleidingen zijn verzorgd door:

Herziening van de officiële Controleverordening (voorheen Verordening 882/2004)
Rik Herbes, coördinerend specialistisch inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NVWA 2020 een moderne toekomstbestendige autoriteit
Paul Nanhekhan, coördinerend adviseur politieke en bestuurlijke Zaken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Over smurfensnot, elfenbanken en heksenspul: een wandeling door het sprookjesbos van onderscheiden, aanduiden en misleiden
Sven Klos, advocaat bij Klos c.s.

Misleidende verpakkingen en marktintegratie: een voortdurende bron van spanning
Winfred Knibbeler, advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer

Studiemiddag: Codex Alimentarius: wat is het, hoe werk het, wat betekent voor Nederlandse bedrijfsleven

Studiemiddag op donderdag 14 november 2013, thema “levensmiddelenreclame”. Inleiding "Stichting Reclamecode en levensmiddelenrecht", Misha G. Lutje Beerenbroek, Baker & McKenzie, Amsterdam

Woensdag 6 december 2017;  14.00 -17.00 uur, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht organiseert een studiemiddag met als thema "Codex Alimentarius: wat is het, hoe werk het, wat betekent voor Nederlandse bedrijfsleven”.

De Codex is een VN-organisatie, gevestigd in Rome, onder de vlag van de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). 189 landen en 1 organisatie, de Europese Unie, deelnemen aan deze internationaal forum.

Codex Alimentarius ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten om de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen. De normen van Codex zijn voor WTO de referentiepunt in geval van handelsgeschillen.

In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de Codex onder 2 ministeries
-      het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
-      het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tijdens de studiemiddag zullen de verantwoordelijke ministeries ons uitleggen hoe Codex werkt, wat de rol van Nederland is en hoe het bedrijfsleven wordt betrokken bij de voorbereiding. Wij zullen een aantal praktische voorbeelden bespreken.

Niet alleen de overheid is betrokken bij het werk van Codex, maar ook “observers” van internationale organisaties (bedrijfsleven, consumenten organisaties) kunnen deelnemen aan Codex. Daarom zal Codex ook worden uitgelegd vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

Inleidingen zijn verzorgd door:

Introductie Codex Alimentarius: Wat is Codex, hoe werkt het, wat betekent het voor het NL bedrijfsleven. Rol van Nederland.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Martijn Weijtens: plv. directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit en (oud)Codex Coordinator for the European region
Marie-Ange Delen: Codex Alimentarius Coordinator Nederland

Praktische voorbeelden: additieven, etikettering, contaminanten, Task Force Antimicrobiële Resistentie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inge Stoelhorst: Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
Rosa Peran: Directie Internationale Zaken

Codex vanuit het perspectief van het bedrijfsleven
Paul Besseling: Précon Food Management
Yvonne Dommels: Unilever

2016

Studiemiddag Referendum Oekraïne

Vrijdag 1 april 2016;  14.30 -17.00 uur, Hof van Wageningen, Wageningen 

Op 6 april 2016 maakt de Nederlandse bevolking een ongebruikelijke stembusgang: in een referendum wordt een oordeel gevraagd over het Associatieverdrag met Oekraïne.  Voor of tegen?

Velen zullen niet de moeite nemen om het verdrag te bestuderen. Voor degenen die enigszins beslagen ten ijs willen komen organiseren de Vereniging voor Agrarisch Recht en de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht een korte studiemiddag over het Associatieverdrag.

Inleidingen zijn verzorgd door:

Siemen van Berkum: Oekraïne: het land

Willem Bruil: Algemene context Associatieverdrag

Bernd van der Meulen: Betekenis voor agro-food sector

Studiemiddag : Verbetering productsamenstelling van levensmiddelen, een prioriteit van de NL voorzitterschap van de Raad van de EU

2013/2014

Studiemiddag dinsdag 16 December 2014 Thema “recalls”

Inleidingen zijn verzorgd door:

Prof. mr. drs. B.M.J. van der Meulen, hoogleraar Wageningen University en tevens voorzitter van de NVLR. 

mevrouw dr. Y.M. Huigen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

drs. J. Borgmeier, veterinair expert

mr. drs. T. Tevonderen, expert bij Cunningham Lindsey,

E. Moonen, Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De presentaties staan hieronder, de  presentatie van mw. Huigen kan niet beschikbaar worden gesteld.

Studiemiddag op donderdag 14 november 2013

Thema “levensmiddelenreclame”.

Inleiding "Stichting Reclamecode en levensmiddelenrecht", Misha G. Lutje Beerenbroek, Baker & McKenzie, Amsterdam

"Advertising Food, How to navigate in the European context?", Aude Mahy & Filip Pauwles, Loyens & Loeff, Amsterdam